Групи

Bright Bubbles - 1.5-2 години

Bright Bubbles са най-малките дечица при нас. Едва проходили и открили удивителната възможност да достигат обкръжаващия ги свят, малките деца се радват на много внимание и грижи за изграждане и развитие на първите им навици за самообслужване – хранене и трениране на гърне.

Педагогическите им занимания включват овладяване и развитие на говора, елементарна математика, обща и фина моторика, социално-емоционално развитие.

Учат се да играят заедно, да делят и да се редуват, имат музикални занимания и изкуства, ежедневни игри и разходки навън.

Bright Sunshines - 2-3 години

Bright Sunshines носят толкова светлина и радост!

Както при най-малките, така и тук усилията по изграждане и развиване на навиците за самообслужване продължават.
Любопитни в опознаване на заобикалящия ги свят, децата имат следните педагогически занимания: за овладяване и усъвършенстване на обща и фина моторика, овладяване на математически представи, говорна умения и обогатяване на речника, арт и крафт активности, социално-емоционално развитие. Учат се да общуват, да играят заедно, да делят и да се редуват.

В заниманията всяка седмица са включени Музика, Танци на народите и Йога за деца. А,  игрите и разходките навън в нашия прекрасен двор, са задължителни всеки ден!

Bright Rainbow - 3-4 години

Bright Rainbows са хлапетата, които вече могат да говорят, да се изразяват, да откриват.

Програмата им е базирана на теми, планирана от техните учители, но също така и на личните им интереси. Ежедневните им занимания са в сферите на Математиката, Английски език – развитие на говора, обогатяване на речника и произношение; развитие на качествата на личността и междуличностно общуване; фина и обща моторика, арт и крафт, самостоятелност и самоуважение. Те се учат да обсъждат теми, да преговарят и да зачитат мненията, чувствата и нуждите на другите.

Те изследват приподата и се учат да се грижат за заобикалящата ни среда. В заниманията всяка седмица сутрин  са включени Музика, Танци на народите и Йога за деца, след обяд организираме допълнителни спортни занимания по избор. А,  игрите и разходките навън  са задължителни всеки ден!

Bright Stars - 4-5 години

Bright Stars са уверени и любознателни малчугани, които пламенно изследват света.

Програмата им е базирана на теми, планирана от техните учители, но също така и на личните интереси на децата. Ежедневните им активности включват развитие на  социалните и езикови умения, активности за обогатяване на речника и звуковата страна на езика, разказване и преразказване и много други теми в заниманията им по Английски език, Математика, създаване творчески проекти, обща и фина моторика. Продължават да израстват в личностното си развитие, дискутирането на различни теми, уменията за преговаряне и уважението към мненията, чувствата и нуждите на другите хора.

В заниманията всяка седмица сутрин  са включени Музика, Танци на народите и Йога за деца, след обяд организираме допълнителни спортни занимания по избор.

Bright Stars изследват Природата и се грижат за заобикалящата ни среда чрез много организирани занимания, но също и като част от ежедневието им в нашия прекрасен двор. А играта навън и разходките се случват всеки ден!

Bright Comets - 5-7 години

Bright Comets са най-големите деца при нас, които вече се подготвят за училище. Грижовни и ангажирани малки хора!

Следвайки сертифицирана система в заниманията си по Английски език, те учат формиране на буквите, разпознаване на звуци в думите, писане, четене, разказване и преразказване на истории и приказки, обогатяване на речниковия запас, произношение и увереност при говорене.

По Математика те учат цифрите, решават математически задачи, измерват и сравняват, изследват триизмерното пространство посредством сертифицирани системи и програми.

Bright Comets започват да учат Български език като част от подготвката им за първи клас – буквите, сричките, думите, изреченията, говоренето, разказването и преразказване на истории и приказки са само част от темите.Арт и крафт заниманията са ежедневни – някои планирани от учителите, други създавани от децата.

Науката е навсякъде около тях чрез лично експериментиране.

Природата и грижата за околната среда са също важна част от ежедневните им занимания. Насърчаваме децата да изследват и учат самостоятелно, но и да се грижат за всичко, което ни заобикаля.

И всичко това в среда, която осигурява толкова много разнообразни начини за личностно израстване и междуличностно общуване, наблягайки на самоосъзнаване самоуважение и уважение и грижа за другите. Разбира се, както при всички останали групи, и тук Музика, Танци на народите и Йога за деца, са ежеседмични сутрешни активности, а след обяд организираме допълнителни спортни занимания по избор.

Очакваме ви да преоткриeм този невероятен свят заедно!

Кандидатствайте

Уеб сайт от Калипърс