Get Adobe Flash player

Добре дошли в Детски център за грижа и развитие "Брайт"!

BRIGHT благоприятна среда

Детски Център BRIGHT разполага с материална база, която е специално проектирана и изградена според изискванията за сгради, обитавани от деца.
Използвани са естествени, безвредни материали Цветовете на помещенията са избрани според благотворното си влияние върху детската психика – основно успокояващите синьо и зелено. Интериорният дизайн включва елементи, пресъздаващи природната среда. Обширният двор е озеленен с различни видове растителност, подбрана така, че да осигурява безопасна детска игра.

За здравословния хранителен режим в детската градина осигуряваме на детето сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска. Приготвянето на контролирано от нас меню е поверено на специална фирма, спазваща всички изисквания и норми за детското хранене.

BRIGHT квалифицирана грижа

BRIGHT живот и здраве

Нашите основни приоритети са безопасността и спокойствието на децата и родителите им. Затова осигуряваме охрана и медицинско лице на пълен работен ден, а опитът и квалификацията на нашите педагози гарантират сигурна, спокойна и приятна среда за развитие на детето.

BRIGHT личностно и физическо развитие

Нашата цел е цялостното развитие на детските способности:

 • фина и обща моторика, сръчност
 • интелект, логика
 • игрова култура, социални и комуникативни умения
 • поведение в обществото
 • знания: езикови, математически, за природния свят.

BRIGHT подходът включва индивидуални занимания и лично внимание, чрез които ние опознаваме детайлно удивителната личност на детето, за да можем да се съобразим с неговите индивидуални потребности и особености.

BRIGHT обучение 

Детска градина и център Брайт приема деца от 1,5 до 6 години, разделени на 3 групи - яслена до 3 години, от 3 до 5 години и 5+. Приемът е целогодишен при наличие на свободни места. 

Подходът Реджо Емилия

За първи път в България Детски център "Брайт" започва прилагането на подход в педагогиката, познат като Подходът Реджо Емилия. Това е педагогическа философия, създадена от Лорис Малагузи и родители след Втората Световна Война в северноиталианската провинция Реджо Емилия, от където идва и името й. Съсредоточена е в предучилищното и началното училищно образование и се отличава с няколко основни особености:

 •  
  • Философията - Детската личност с цялата си пъстрота е в центъра на Подхода Реджо Емилия. Детето има своите предпочитания и мнение и ние ги зачитаме. Създават се условия за изграждане на социални умения в посока самоуважение и уважение на другия, макар и различен. Ето принципите, по които се реализира Подходът Реджо Емилия: 
 •  
  • Децата имат известен контрол върху процеса на учене - той е предначертан от учителя, но децата са пълноценни участници в него и могат да го изменят и обогатяват.
 •  
  • Децата трябва да получат достъп до разнообразни средаства, за да развият сетивата си. Мултисензорното развитие е основен момент в Подхода и се постига чрез предоствяне на материали от всякакво естество за ежедневните занимания, включително за слушане и наблюдение.
  • Децата трябва да получат възможност да комуникират с други деца и със света около себе си по разнообразни начини.
  • Децата трябва да получат безкрайни възможности да изразяват себе си.
  • Родителите - Реджо философията не свършва с напускането на детския център. Тя  партньорското общуване между родителите и техните деца. Родителите са добре дошли да се включват като доброволци в ежедневните занимания на центъра, за да имаме възможност да изградим здраво връзката "учител - родител - дете", да си съдействаме във възпитанието на детето. Реджо учителите гледат на родителя като  на "първия учител" и затова вратите ни са винаги отворени за нашите родители.
  • Учителите - Те съдействат на децата в ежедневното общуване, партнират им в игрите, дават добър пример за подражание. Учителите създават програмата за обучение, съблюдавайки интересите на децата. Това предполага задълбочено познаване на детската личност чрез ежедневно наблюдение, събиране и анализиране на информация. Общуването между учители и деца е партньорско, напрактика учителите продължават да се учат от децата.
  • Средата - "третия учител" на децата. Стаята за занимания е организирана така, че децата да имат лесен достъп до материали от всякакъв характер, които биха провокирали у тях интерес и креативност - книги, материали за рисуване и моделиране, образователни играчки и пр. Много светли, с гледка към зеления двор и планината, стаите за занимания в Детски център "Брайт" са устроени така че да създадат у децата чувство на сигурност и спокойствие, за да разгърнат своя потенциал.
  • Децата говорят на стотици езици - Децата биват насърчавани да изразяват себе си освен вербално и чрез различни символични езици - рисуване и моделиране, игри-драматизации и театрални опити, писане и пр. Анализирането на всички "изразни средства", които използва детето дава възможност то да бъде опознато и обгрижвано по най-добрия начин. В тази връзка в частна детска градина Брайт всяко дете ще си има свое Досие - там ще се събират материали, демонстриращи нагледно неговото развитие, умения и интереси.

Англоговоряща среда

Един от основните критерии за подбор на нашите служители е отличното владеене на английски език и втори чужд език, което създава условията за среда, в която свободно и преимуществено се общува на английски език.
Това дава възможност на децата по-лесно да усвояват нови езикови умения. Паралелно се изучава български език, чрез преподаване на езикови и литературни уроци. 

Музикални занимания

BRIGHT предлага уроци с квалифициран музикален педагог, за да се изградят отрано естетическите и музикални вкусове и умения на децата, както и за да развият езиковия си потенциал.

BRIGHT принципи

 • Открито общуване на всички нива – информираме своевременно родителите за предстоящи събития, организирани мероприятия и всичко важно, случващо се в детския център. Окуражаваме всички BRIGHT родители да ни посещават по всяко време и да участват активно в живота на центъра. За нас са важни всички Ваши предложения и идеи.
 • Възпитаване в толерантност и позитивно отношение към различията между хората.
 • Занимания за изграждане на социални умения, уважение към другите деца и възрастните, увереност.

BRIGHT методология

Обучението в BRIGHT използва опита на най-успешните педагогически модели, признати от специалистите по целия свят, като Валфдорската педагогика и методиката на Мария Монтесори. Прилагаме и подходящите успешни практики на български програми.

Нашата BRIGHT философия 

Детето е една удивителна вселена със собствена гравитация, с уникални черти и потребности. Ролята на педагога е внимателно да насочва, подкрепя и обогатява тази вселена, като нито за миг не подценява нейната уникалност.

Ние не налагаме на детето своята посока. Нашата работа е чрез ежедневен анализ да разберем коя е неговата посока, да му помагаме да я следва и да не спира да развива удивителния си потенциал.